Punktafgifter

Har du salg af varer i Danmark, som er omfattet af punktafgifter, klarer vi de månedlige angivelser og registreringer til de danske myndigheder for dig.

Har du pligt til at indberette og betale punktafgifter i Danmark, kan du trygt overlade arbejdet til os og være sikker på, at du er i overensstemmelse med reglerne for punktafgifter.

Hvad er punktafgifter i Danmark

I Danmark er der afgifter på bestemte varer og emballage efter EU rådets direktiv 2008/118/EF. Indholdet i dine produkter afgør om du skal indberette og betale punktafgifter og hvor store beløb, der skal indbetales. Vi guider dig gerne i, om du skal forvente at betale punktafgifter i Danmark.

Produkter, som er omfattet af punktafgifter, kan være inden for kategorierne:

  • Spiritus, vin og øl
  • Emballage
  • Spil
  • Chokolade
  • Miljø og energi

Så snart du sælger afgiftspligtige varer til forbrugere i Danmark, skal din virksomhed registreres, og hver måned skal du opgøre dit salg og indberette tal til myndighederne, som grundlag for hvilket beløb, der skal indbetales.

Vi kan hjælpe dig med at finde ud, hvilke registreringer du har brug for, klare papirarbejdet hos SKAT og sørge for, at dine indberetter er lavet til tiden hver måned. Du sender os blot dine salg for måneden, så udregner vi afgiftsbeløbet, indberetter på dine vegne og guider dig i indbetalingen. På den måde er du altid compliant med dine punktafgifter.

Frister for punktafgifter i Danmark

Punktafgifter skal være indberettet og betalt den 15. måneden efter en afsluttet periode.