Overholdelse af momsregler (compliance)

Overholdelse af momsregler (compliance) er et nøglebegreb for alle virksomheder, når det gælder momsforpligtelser.

Det er vigtigt for et udenlandsk selskab at afgøre, om det skal være momsregistreret i de lande, hvor det opererer. Sanktionerne for manglende overholdelse af krav kan være alvorlige, og myndighederne lægger stor vægt på dette område på grund af de voksende problemer med svig.

For at sikre, at de beslutninger, du træffer vedrørende momsregistreringer eller repræsentation, er korrekte, skal du muligvis have praktisk support.

Vores team af erfarne momsrådgivere tilbyder en bred vifte af rådgivningsydelser og kan give dig praktisk momsrådgivning i de fleste tilfælde, herunder:

  • Vurdering af dit behov for momsregistrering i Danmark
  • Bestemmelse af kravet til en dansk fiskal repræsentant
  • Momsbehandling af dine transaktioner
  • Udstedelse af korrekt momsfaktura
  • Minimering af momsrisici
  • Maksimering af din momsrefusion
  • Momsbegreber såsom omvendt betalingspligt

Kontakt os med dit specifikke problem eller spørgsmål.