Overholdelse af momsregler (compliance)

Overholdelse af momsregler (compliance) er et nøglebegreb for alle virksomheder, når det gælder momsforpligtelser.

Det er vigtigt for et udenlandsk selskab at afgøre, om det skal være momsregistreret i de lande, hvor det opererer. Sanktionerne for manglende overholdelse af krav kan være alvorlige, og myndighederne lægger stor vægt på dette område på grund af de voksende problemer med svig.

For at sikre, at de beslutninger, du træffer vedrørende momsregistreringer eller repræsentation, er korrekte, skal du muligvis have praktisk support.

Vores team af erfarne momsrådgivere tilbyder en bred vifte af rådgivningsydelser og kan give dig praktisk momsrådgivning i de fleste tilfælde, herunder:

 • Vurdering af dit behov for momsregistrering i Danmark
 • Bestemmelse af kravet til en dansk fiskal repræsentant
 • Momsbehandling af dine transaktioner
 • Udstedelse af korrekt momsfaktura
 • Minimering af momsrisici
 • Maksimering af din momsrefusion
 • Momsbegreber såsom omvendt betalingspligt

Kontakt os med dit specifikke problem eller spørgsmål.

Momsforpligtelser

Hvis du er momsregistreret i Danmark, vil du skulle opfylde flere krav fra de danske myndigheder. Danish VAT Reg. vil naturligvis tage sig af disse forpligtelser på dine vegne. Vi kontakter dig, når der skal leveres oplysninger af din virksomhed. På denne måde sikrer du, at du overholder angivelsesfristerne.

Momsangivelse

Momsangivelser skal indsendes enten månedligt, kvartalsvist eller to gange om året afhængigt af virksomhedens årlige omsætning. Elektronisk indsendelse af momsangivelser er obligatorisk. Nyregistrerede virksomheder skal normalt angive moms kvartalsvist i starten af deres momspligtige aktiviteter i Danmark. Hvis din virksomheds årlige omsætning i Danmark overstiger 50.000.000 kr., skal virksomheden angive månedligt med det samme. Hvis omsætningen ikke overstiger 5.000.000 kr., ændres frekvensen til halvårlig.

EU-salgslister

Hvis du sælger varer eller ydelser uden moms til afgiftspligtige virksomheder i andre EU-lande, er du forpligtet til at rapportere dette månedligt på EU-salgslisten. Hvis du ikke skal angive moms månedligt, kan rapporteringsfrekvensen for EU-salgslister ændres til kvartalsvist.

Oplysningerne rapporteres som et samlet beløb pr. kunde i den givne periode fordelt på salg af varer, ydelser og trekantshandel. Din kundes momsnummer skal være registreret i VAT Information Exchange System (VIES).

Intrastat

Intrastat er statistikken, der beskriver Danmarks udenrigshandel med varer til og fra andre EU-lande. Intrastat-erklæringer skal indsendes månedligt, hvis følgende tærskler (TJEK) overskrides:

Import til Danmark: 6.000.000 kr.

Eksport fra Danmark: 4.700.000 kr.

De virksomheder, der er forpligtet til at indberette Intrastat, vælges på baggrund af de oplysninger, der er rapporteret på momsangivelsen, og på tidligere rapporter fra Intrastat.

Punktafgift

Nogle typer varer er afgiftspligtige, for eksempel:

 • alkohol og alkoholholdige drikkevarer
 • vin, øl, mineralvand
 • tobak
 • kaffe og te
 • olie, gas og elektricitet
 • emballage

Generelt skal et selskab registreres for punktafgifter, uanset om virksomheden selv producerer afgiftspligtige varer eller køber de afgiftspligtige varer fra udlandet. Der er forskellige typer af registrering afhængigt af situationen. Punktafgifter angives og betales hver måned. De danske myndigheder kan kræve, at det udenlandske selskab udpeger en dansk fiskal repræsentant afhængigt af den specifikke situation. Kontakt os for yderligere information.

Korrespondance med skattemyndighederne

Udover den løbende indsendelse af de nævnte erklæringer, styrer vi også forholdet til de danske skattemyndigheder og håndterer al korrespondance fra dem på dine vegne.

Afregistrering

Når virksomheden er registreret for moms, er den forpligtet til at overholde alle frister for momsrapportering. Men hvis en skattepligtig forretningsaktivitet ikke længere eksisterer i Danmark, eller din virksomhed er ophørt med at handle her, kan momsregistreringen annulleres. Hvis du har brug for at afregistrere din virksomhed, håndterer vi også dette for dig – til et fast lavt gebyr.

En afregistrering accepteres ikke af myndighederne, hvis der er nogen udestående momsangivelser, der skal indsendes, eller hvis der er forespørgsler eller revisioner, som ikke er afsluttet.