MOMS ONE STOP SHOP (OSS)

Her kan du læse om de nye regler for fjernsalg til private i EU fra 1/7-2021:

 • Alle nationale tærskelværdier bortfalder og erstattes af en ny overordnet EU-tærskel på EUR 10.000 i alt for alle EU-lande og for både varer og TBE-ydelser (tidligere omfattet af MOSS indberetningen).
 • Herefter skal der på alle fjernsalg til private inden for EU opkræves lokal moms efter satserne i det land, hvor forbrugeren er bosat.
 • Man vil dermed som fjernsælger blive momspligtig i næsten alle EU-lande.
 • Momsen indberettes og betales kvartalsvis via OSS-indberetningen på SKAT TastSelv – man skal tilmeldes ordningen forud via login på SKAT her.
 • Der indberettes beløb – eksklusiv moms – momssats på de enkelte varer/ydelser, der er solgt i perioden, og momsbeløb for hvert land i danske kroner. Systemet foretager en automatisk omregning til euro.
 • Fristen for indberetning og betaling er den sidste dag i måneden efter kvartalets slutning. Første indberetning på den nye ordning vil altså være 3. kvartal 2021 med frist 31. oktober 2021.
 • Dansk moms på B2C salg til danske kunder indberettes fortsat på den almindelig momsangivelse.
 • Ordningen omfatter ikke refusion af EU købsmoms – denne søges via en momsrefusionsansøgning til det relevante land.
 • Hvis varer lagres på varelagre i andet EU-land og forsendes herfra til privatkunder, er der fortsat krav om lokal momsregistrering. Salgsmomsen kan dog indberettes på OSS-indberetningen.
 • Hvis man sælger via Amazon (FBA), skal man håndtere både OSS-indberetning og lokale momsregistreringer i pt. 6 medlemsstater, hvor Amazon har sine fulfillmentcentre.
 • Den moms, man betaler ved salg til private i EU via OSS, er ikke dansk moms, men til andre EU-lande. Ved manglende betaling er det de andre EU-landes regler, der gælder.
  OBS: For sen eller manglende indberetning og betaling kan føre til udelukkelse fra anvendelse af systemet.

OSS-indberetningen kan foretages af os ved autorisation på SKAT.

Kontakt os for et tilbud på opgaven på +45 77 30 60 60 eller mail contact@danish-vat-reg.com.

Sådan indberettes momsen efter 1. juli 2021

Lokal momsindberetningOne Stop Shop indberetning
Lokalt B2C salgFjernsalg til privatkunder i alle EU-lande
Flytning af varer til andet EU-land
B2B salg af varer til andet EU-land
Varemodtagelse på lager i andet EU-land

Eksempler på brug af Moms One Stop Shop

Eksempel 1

En dansk e-commerce med varelager i Danmark sælger varer til private i andre EU-lande. Grundet overskridelse af tærskelværdierne er firmaet momsregistreret i Tyskland, og opkræver derfor 19% tysk moms på salg til tyske privatkunder og indberetter denne moms på den tyske momsangivelse. Salg til alle andre EU-lande sælges med dansk moms og angives på dansk momsangivelse.

Fra den 1. juli 2021:

Den danske e-commerce skal opkræve lokal moms efter det relevante modtagerlands momssatser på alt B2C salg til alle EU-lande, så snart den samlede tærskelværdi på EUR 10.000 er overskredet. Den tyske momsregistrering kan derfor lukkes pr. 30. juni 2021. B2C salg til danske kunder indberettes fortsat på dansk momsangivelse.

Hvis firmaet har fradraget tysk købsmoms på deres tyske momsangivelse, skal denne moms fremadrettet søges refunderet i en momsrefusionsansøgning.

Eksempel 2

En dansk e-commerce sælger varer til private i andre EU-lande fra et varelager i Sverige. Firmaet er derfor momsregistreret i Sverige, og opkræver svensk moms på alle B2C salg.

Fra den 1. juli 2021:

Den danske e-commerce skal opkræve lokal moms efter det relevante modtagerlands momssatser på alt B2C salg til alle EU lande så snart den samlede tærskelværdi på EUR 10.000 er overskredet. Salget indberettes og betales via OSS-indberetningen i Danmark, selvom varerne forsendes fra Sverige. Lokalt svensk B2C salg pålægges svensk moms og indberettes på svensk momsangivelse.

Eksempel 3

En dansk e-commerce sælger varer via Amazon (FBA). Amazon flytter kontinuerligt varerne imellem deres pt. 6 fulfillmentcentre i EU. Firmaet er derfor momsregistreret i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig, Polen og Tjekkiet pga. disse varelagre.

Fra den 1. juli 2021:

Transaktionerne udløser et krav til den danske e-commerce om at etablere 2 sideløbende indberetninger:

 1. Rapportering af alt moms på fjernsalg via OSS og
 2. Rapportering af alle andre afgiftspligtige transaktioner/vareflytninger til og fra andre EU-lande via lokale momsregistreringer – altid i overensstemmelse med den respektive nationale lovgivning
 3. Lokalt salg f.eks. fra et Amazon varelager i Tyskland direkte til tysk slutkunde angives på den tyske momsangivelse og betales til de tyske myndigheder

Den danske e-commerce må opretholde sine momsregistreringer i de 6 lande og momsregistrere sig løbende i de lande, hvor Amazon opretter fulfillmentcentre (bl.a. Sverige senere i 2021). Salgsmomsen på fjernsalg til andre EU-lande fra disse lagre indberettes på OSS-indberetningen, og lokalt salg og vareflytninger indberettes på den lokale momsangivelse.

Da OSS er en enten/eller løsning, vil lokal momsrapportering af fjernsalg til lande, hvor f.eks. et fulfillmentcenter anvendes, og man derfor allerede har en fungerende momsregistrering, i næsten alle tilfælde ikke kunne anbefales. Det kan resultere i, at adgang til brugen af OSS vil blive blokeret i sin helhed, og et hvert fjernsalg skal rapporteres via en lokal momsregistrering, og firmaet skal så i værste fald momsregistrere sig i et hvert EU-land, som de sender bare én forsendelse til.

Importordningen (IOOS)

Fra 1. juli 2021 ophæves momsfritagelsen for varer under 80 kr. fra lande uden for EU. Det betyder, at private forbrugere i EU fremover skal betale moms fra første krone på pakker, som de modtager fra lande uden for EU.

Importordningen henvender sig til danske e-commerce, der via fjernsalg sælger varer til private forbrugere i EU, men hvor varen forsendes direkte til forbrugeren fra lande udenfor EU (Dropshipping).

Ordningen er en frivillig særordning, som gør det nemmere at importere varer fra lande uden for EU efter de nye regler.

Via importordningen kan man indberette og betale momsen månedligt af varer, der sælges i hele EU. På den måde undgår man, at forbrugeren i EU får en ekstraregning for moms og gebyr, når de modtager pakken. Varernes værdi må blot ikke overstige 150 euro. Hvis varens værdi er over EUR 150 vil slutbrugeren blive opkrævet eventuel told og moms, medmindre den danske e-commerce er moms- og importregistreret i modtagerlandet, og dermed kan levere Duty Paid til kunden.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til registrering og/eller indberetning af moms via importordningen eller til moms- og importregistrering i udlandet, så kontakt os gerne på:

Telefon +45 77 30 60 60 eller mail contact@danish-vat-reg.com.