Momsregistrering

Find ud af, om du har brug for momsregistrering i Danmark, og hvilke slags forpligtelser der følger med momsregistreringen.

Vi hjælper dig gerne med din registrering i Danmark og kan fungere som din fiskal repræsentant, hvis det er nødvendigt.

Hvis et udenlandsk selskab leverer varer eller ydelser i Danmark, kan det være nødvendigt at blive momsregistreret som et udenlandsk selskab. Der er ingen registreringsgrænse for udenlandske virksomheder i Danmark. Normalt vil det ikke-bosiddende selskab være momspligtigt, så snart de påbegynder momspligtige aktiviteter i Danmark, for eksempel hvis det:

 • har lagre i Danmark og sælger varerne til lokale eller udenlandske kunder
 • organiserer begivenheder såsom konferencer, kurser og symposier i Danmark, hvor deltagere eller delegerede skal betale adgang
 • køber varer i Danmark og sælger dem til danske kunder, og varerne ikke forlader landet
 • sælger varer fra Danmark leveret til kunder uden for Danmark (erhvervskunder eller private kunder)
 • erhverver varer i Danmark fra et andet EU-land (erhverv inden for EU)
 • importerer varer fra 3. lande til Danmark
 • leverer ydelser tilknyttet fast ejendom beliggende i Danmark til en ikke-afgiftspligtig dansk kunde
 • er en udenlandsk fjernsælger, der sælger til private danske forbrugere og overstiger en omsætning på DKK 280.000 (ca. EUR 38.000 pr. kalenderår)

Danish VAT Reg. kan hjælpe din virksomhed, hvis du har brug for momsregistrering i Danmark.

Kontakt os for yderligere information på contact@danish-vat-reg.com / +45 77 30 60 60.

For at registrere din virksomhed i Danmark har vi brug for følgende:

 • en kopi af dit lokale momscertifikat
 • en fuldmagt, der udpeger Danish VAT Reg. ApS som din danske repræsentant
 • oplysninger om dine planlagte forretningsaktiviteter i Danmark, forventet årlig omsætning og datoen for opstart

Virksomheder uden for EU skal registrere sig gennem en fiskal repræsentant i Danmark: Læs mere.