Momsvejledning

I vores momsvejledning kan du læse om generelle emner vedrørende moms.

Vi vil med glæde besvare spørgsmål vedrørende det danske momssystem.

Kontakt os her

Momssatser i Danmark

Den nuværende momssats i Danmark er 25%. Aviser, taxa, bus, tog og flybilletter er momsfri.

Momsrefusion

I Danmark kan du få momsen tilbagebetalt på visse forretningsomkostninger som f.eks. udstillinger, adgang til events og konferencer, overnatning, måltider (kun 25% af momsen refunderes), reklame- og marketingomkostninger, samt varer og ydelser.

Indgående moms på køb i forbindelse med tilrettelæggelse af et event i Danmark kan refunderes.

Krav til momsfaktura

En faktura skal indeholde fakturanummer (fortløbende), udstedelsesdato, navn, adresse og registreringsnummer på leverandøren, kundens navn og adresse, en klar beskrivelse af varerne eller ydelserne, samt momssats og momsgrundlag.

Det samlede momsbeløb skal vises på fakturaen i danske kroner eller i euro. De øvrige beløb kan være påført i enhver valuta. I tilfælde af momsfritagelse, eller hvor kunden skal rapportere momsen, skal fakturaen indeholde en angivelse af, at leveringen er fritaget for momsen eller underlagt omvendt betalingspligt.

Momsfrister

Se momsfristerne, fastsat af de danske myndigheder, her.

Levering af varer inden for EU

Når varer sælges og leveres til en anden EU-momsregistreret virksomhed, gælder den omvendte betalingspligt. For at fakturere uden moms skal du sikre dig, at kundens momsnummer er gyldigt. Nummeret kan verificeres på det europæiske online VIES-system.

Ved omvendt betalingspligt, angiver modtageren varerne som både køb (indgående moms) og salg (udgående moms) i deres momsangivelse. På denne måde annullerer de to poster hinanden på momsangivelsen.

Levering af ydelser inden for EU (omvendt betalingspligt)

I henhold til EU-momsregler er flere typer omfattet af omvendt betalingspligt. Som hovedregel er momspligten, i forbindelse med B2B-ydelser, der hvor kunden er placeret. For at fakturere uden moms skal du sikre dig, at kundens momsnummer er gyldigt. Nummeret kan verificeres på det europæiske online VIES-system.

Levering af visse ydelser, for eksempel ydelser relateret til fast ejendom og adgang til events fungerer stadig under ‘Specialreglen’, og leveringsstedet er, hvor ydelsen eller eventet finder sted.

Ved omvendt betalingspligt, angiver modtageren varerne som både køb (indgående moms) og salg (udgående moms) i deres momsangivelse. På denne måde annullerer de to poster hinanden på momsangivelsen.

Levering af installationsydelser

Omvendt betalingspligt gælder for installationsydelser såsom placering, installation, integration og montering foretaget af udenlandske virksomheder til momsregistrerede kunder i Danmark. Den danske kunde er momspligtig. Det er derfor generelt ikke nødvendigt for udenlandske leverandører at registrere sig for moms i Danmark, når de leverer installationsydelser til momsregistrerede virksomheder i Danmark.

Hvis kunden ikke er registreret, eller ikke vil lade sig registrere, er den udenlandske leverandør forpligtet til at registrere sig for moms i Danmark, samt opkræve og rapportere dansk moms på leverancerne.

I det tilfælde kan den ikke-registrerede kunde ikke få momsen tilbage.

Rejsebureauers fortjenstmargen (TOMS)

Virksomheder, der køber og sælger overnatning eller andre rejseydelser til kunderne i deres eget navn, kan falde inden for TOMS-ordningen, hvor moms kun er angivet på fortjenstmargenen.

Virksomheder, der er omfattet af denne ordning, kan ikke få moms refunderet på omkostninger, der direkte vedrører pakkerejsen, såsom hotel, restaurant og transport, da virksomheden ikke opkræver moms af sin egen leverance, men kun på fortjenstmargenen.

Trekantshandel

EU’s forenklede foranstaltninger for trekantshandel er implementeret i Danmark. Trekantshandel opstår, når der er tre virksomheder involveret i samme transaktion, men med en enkelt varebevægelse, og de er momsregistrerede i tre forskellige EU-lande.

Derfor er EU-handel ikke momspligtig i Danmark, hvis Danmark er modtagerlandet og mellemmanden (part B i en ABC-transaktion) ikke er etableret i Danmark, men har et momsnummer i et andet medlemsland, samt at varerne flyttes direkte fra part A til part C.

Elektroniske og digitale ydelser

B2C

Mange B2C-leverancer, der foretages digitalt, er underlagt lokal moms, hvor kunden er placeret. Det vil som udgangspunkt være nødvendigt for leverandører at have en EU-registrering for at kunne redegøre den forfaldne moms. Her indgiver man en MOSS-momsangivelse gennem den relevante elektroniske momsportal.

Dette gælder for telekommunikation, radio- og tv-tjenester, og elektroniske ydelser leveret til forbrugere inden for EU.

B2B

Stedet for levering af elektroniske B2B-ydelser inden for EU er der, hvor modtageren er etableret. Reglerne foreskriver, at leveringsstedet er det sted, hvor forretningskunden har etableret sin virksomhed. Reglen om omvendt betalingspligt gælder, hvor kunden skal redegøre for momsen.

For at fakturere uden moms skal du sikre dig, at kundens momsnummer er gyldigt. Nummeret kan verificeres på det europæiske online VIES-system.

Moms på events

Når der organiseres et event, en konference eller udstilling i et andet EU-land, kan der opstå en forpligtelse til momsregistrering i det pågældende land. Mange ydelser, i forbindelse med et event, får ikke momsmæssige konsekvenser, men en udtagelse fra reglen er adgang – den er momspligtig i det land, hvor eventet finder sted. Så hvis du organiserer et event i Danmark med betalende deltagere, skal du momsregistreres, opkræve dansk moms og indsende relevante angivelser.

Den moms, der opstår, når du organiserer et event i udlandet, kan ofte refunderes på udgifter såsom leje af venue, overnatning, catering og udgifter, der er afholdt af dit personale.

Hvis du organiserede eller var vært for et arrangement i Danmark uden forpligtelse til at registrere dig for moms i Danmark, kan du stadig få tilbagebetalt momsen på de fleste af dine udgifter i forhold til eventet. Dette gælder også, hvis dine medarbejdere deltog i et event, afholdt i Danmark, hvor de betalte dansk moms for adgangen.